Breeze Дишаща Интериорна боя за стени и тавани
Строителна химия

 • Описание:
  Вододисперсионна боя на база полимерна емулсия, пигменти, пълнители, вода и спомагателни материали, гарантиращи качеството на покритието.

  Покривна способност: 3 - 4 м2/kg за един слой, пълно покриване се постига с 2 - 3 слоя.

  EUH208 Съдържа: (5-хлоро-2-метил3(2h) - изотиазолон (ЕО№ 247-500-7) смес (3:1) с 2-метил-3(2h) - изотиазолон (ЕО№ 220-239-6). Може да причини алергична реакция.

  Наредба за ограничаване на емисиите на ЛОС:
  Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/а) е 30g/l

 • Приложение:

  За боядисване на стени и тавани, когато не се изисква устойчивост на миене на покритията.

 • Препоръки за безопасност:

  P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
  Р234 - Да се съхранява само в оригинална опаковка.
  Р262 - Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
  Р350 - Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.

 • Начин на употреба:

  Подготовка на основата: Нанася се върху зидария, варо-пясъчни мазилки, бетон, гипсокартон, циментово-влакнести, здрави стари покрития от латексни бои. Покрития от постни и варови бои се отстраняват до здрава основа. Нови варо-пясъчни мазилки се боядисват най-малко след триседмично съхнене. Пясъчник, попиващи повърхности и нови мазилки се обработват предварително със SEVAN DECOR Дълбокопроникващ грунд или SEVAN DECOR Контактен грунд за бетон.

  Начин на употреба: Преди работа, боята се хомогенизира добре. Нанася се с четка или валяк, без разреждане. Всеки следващ слой се нанася след пълно изсъхване на предишния. Работи се при температура над 5С. 
  Внимание: Да се пази от замръзване!

 • Съхранение:

  Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
  Съхранение: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5С до 30С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

   
Подобни продукти
Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}