Decor Дълбокопроникващ грунд концентрат 1:10
Строителна химия

 • Описание:

  Разходна норма: 48м²–50м² /л като концентрат в зависимост от начина на нанасяне.

  Внимание: Да се пази от замръзване!
  Съдържа: Не съдържа опасни химически вещества.
  Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/ж) е 30 g/l.

 • Приложение:

  Употребява се за заздравяване и изравняване на водопоглъщащата способност на варо–пясъчни мазилки, гипсови шпакловки, гипсокартонени и цименто–влакнести плоскости преди боядисване.

 • Препоръки за безопасност:

  P 102 Да се съхранява извън обсега на деца
  P 234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка
  P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото
  P350 Измийте внимателно и обилно със сапун и вода

 • Начин на употреба:

  Подготовка на основата: Основата трябва да бъде чиста, здрава, без пукнатини, прах, мазни петна и ронливи участъци. Дефектните повърхности се коригират с подходяща замазка или шпакловка.
  Начин на работа: Преди нанасяне, грунда се разрежда до 1:10 в зависимост от обработваната повърхност. Препоръчва се предварителна проба. Нанася се с четка, валяк или въздушен пистолет. Работи се при t˃5°С.

  Време за съхнене: 2 часа при нормални условия.

 • Съхранение:

  Срок на годност: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворени опаковки.
  Съхранение: В закрити и сухи складови помещения при t° от 5°С до 30°С без достъп на пряка слънчева светлина.

   
Подобни продукти
Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}