Decor С-200 поливинилацетатно лепило
Строителна химия

 • Описание:

  Лепило С-200 е произведено на база поливинилацетатна дисперсия и добавки осигуряващи отлични експлоатационни качества.

  EUH208 Съдържа: (5-хлоро-2-метил3(2h) - изотиазолон (ЕО№ 247-500-7) смес (3:1) с 2-метил-3(2h) - изотиазолон (ЕО№ 220-239-6). Може да причини алергична реакция.


 • Приложение:

  За залепване на хартия, картон, тъкани, подови настилки и стенни облицовки на текстилна основа. Използва се и като добавка в гипсови шпакловки. 

 • Препоръки за безопасност:

  P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
  Р234 - Да се съхранява само в оригинална опаковка.
  Р262 - Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
  Р350 - Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.

 • Начин на употреба:

  Преди употреба се разбърква. Повърхностите, които ще се залепват, предварително да бъдат почистени от прах или други наслагвания. Нанася се с четка или валяк, върху една от залепващите повърхности. Препоръчителна температура за употреба - от 15С до 25С. След края на работа инструментите се измиват с вода. 
  Внимание: Да се пази от замръзване!
  Разреждане: Продукта е готов за употреба. При необходимост до 3% с вода.

  Съхнене - лепилото съхне при 20*С за 3 часа

 • Съхранение:

  Съхранение: В сухи и закрити складови помещения при температура от 5С до 35С
  Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

   
Подобни продукти
Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}