Sevan Зимна течност за чистачки SW -25 готова за употреба
Зимни течности за чистачки

 • Описание:

  SEVAN® WINTER WINDSCREEN CLEANER SW -25 е зимна течност за чистачки готова за употреба, която гарантира отлична видимост до -25С на база на ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ и добавки. 

  Съдържа: Етилов алкохол > 40%, аромати, консерванти (2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол), <5% повърхностно активни вещества, 

  За постигане на максимална почистваща сила избягвайте смесването на зимната течност с лятна или с други продукти. Спазвайте следните съотношения на разреждане от таблицата по-долу.

 • Приложение:

  Бързо отстранява масло, сажди, сол и други замърсявания, типични за зимните условия. Не уврежда боята, гумените уплътнения, и пластмасовите частици. Подходяща е за поликарбонатни и ветрилообразни спрей дюзи.

  SEVAN® WINTER WINDSCREEN CLEANER SW -25 е с максимална почистваща сила за безупречна видимост през зимата с помощта на нанотехнологията. Осигурява кристална чистота на стъклото за секунди. Изключително икономична.

 • Внимание:

  H225 Силно запалими течност и пари.

 • Препоръки за безопасност:

  Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
  Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
  P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено
  P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.
  EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

 • Съхранение:

  Срок на съхранение: 5 г. от датата на производство.

   
Подобни продукти
Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}