News

Информационно съобщение

 стартира на 18.01.2021г. изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.073-20224“Преодоляваненедостига на...
Read »

Обява от Севан С.В ЕООД - 23.10.2020г

Фирма „Севан С.В.” ЕООДЕИК: 201604062Със седалище и адрес на управление: 8012 гр. Бургас, ж.к. „Меде...
Read »

Публична покана

Тръжната документация изтеглете от ТУК.
Read »

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти и партньори,Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 24.11.2017г. стартира из...
Read »

Публична покана

крaенсрок за подаване на оферти е 01.09.2016г.документи
Read »

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти и партньори, Имаме удоволствието да Ви с...
Read »